Skip to main content
European Anti-Fraud Office

Ziņot par krāpniecību

Šajā lapā atradīsit visu vajadzīgo informāciju un veidlapas, kurās Eiropas Birojam krāpšanas apkarošanai var ziņot par krāpniecību.

Kas ir krāpniecība

Krāpniecība ir tīša maldināšana savtīgos nolūkos vai lai kādam nodarītu zaudējumus. (Plašāka definīcija atrodama Direktīvas (ES) 2017/1371 3. panta 2. punktā.)

Pārkāpums ir rīcība, kas neatbilst ES noteikumiem un var negatīvi ietekmēt ES finansiālās intereses, bet tās iemesls var būt arī neuzmanības kļūdas, ko pieļāvuši naudas saņēmēji, pieprasot līdzekļus, un iestādes, kas atbildīgas par maksājumiem. Tomēr, ja pārkāpums ir bijis tīšs, to uzskata par krāpniecību. (Plašāku informāciju meklējiet Padomes Regulas 2988/95 1. pantā.)

OLAF var izmeklēt šādus apvainojumus:

  • par krāpniecību vai nopietnu nolaidību, kas var negatīvi ietekmēt ES finanses — ES ieņēmumus, izdevumus vai ES iestāžu līdzekļus;
  • par smagiem ES iestāžu un struktūru darbinieku amatpārkāpumiem.

OLAF nevar izmeklēt apvainojumus

  • krāpniecībā, ja tā neskar ES finanses. Par šādiem gadījumiem lūdzam ziņot valsts policijai;
  • korupcijā, kurā nav iesaistīti ES iestāžu un struktūru darbinieki. Par šādiem gadījumiem lūdzam ziņot valsts policijai;
  • kibernoziegumi, tādi kā krāpšana, kas saistīta ar tiešsaistes maksājumiem, viltus e-komercijas vietnēm vai blēdīšanos ar virtuālo valūtu. Ja esat kļuvis par kibernoziedzības upuri, šajā Eiropola tīmekļa vietnē ir izskaidrots, kā par to ziņot. 
  • ES logotipa vai ES iestāžu nosaukuma negodīgā izmantošanā.

Kā var ziņot OLAF

Varat ar mums sazināties anonīmi. Nekādas formalitātes nav jāveic. Vienkārši sniedziet pēc iespējas precīzāku un sīkāku informāciju, kā arī dokumentus, ja tie ir jūsu rīcībā. Jūs varat sazināties ar OLAF jebkurā no 24 oficiālajām ES valodām

Ziņot var vairākos veidos:

Internetā, izmantojot elektronisku sistēmu ziņošanai par krāpniecību (anonīmi, iespējams droši nosūtīt dokumentus) 
 
Uz elektronisko sistēmu ziņošanai par krāpniecību

Sīkāk par elektronisko sistēmu ziņošanai par krāpniecību

Elektroniska veidlapa tīmeklī (nav anonīmi, jo ir jānorāda, piemēram, vārds, uzvārds un e-pasta adrese. Nav iespējams nosūtīt dokumentus.)
 
Uz elektronisko veidlapu

Ziņošana pa pastu

European Commission
European Anti-Fraud Office (OLAF)
1049 Brussels
Belgium

OLAF rīkojas ar personas datiem, ievērojot Regulu (ES) 2018/1725. Mēs jums sniegsim attiecīgo informāciju par datu aizsardzību, kad aizpildīsit veidlapu internetā vai nosūtīsit mums informāciju.
Vispārīga informācija par datu aizsardzību OLAF ir pieejama šīs vietnes datu aizsardzības sadaļā.

Esmu paziņojis OLAF par krāpšanu vai pārkāpumu. Kas notiks tālāk?

Pēc tam, kad būsit OLAF paziņojis par krāpšanu vai pārkāpumu, jums nosūtīs apstiprinājumu, ka jūsu vēstule ir saņemta, ja būsit norādījis adresi.

OLAF analizēs iesniegtos faktus, lai pārbaudītu dažādus elementus, piemēram:

Ja krāpšanas paziņošanas sistēmā esat norādījis, ka vēlaties izveidot drošu pastkastīti, vai par krāpšanu vai pārkāpumu paziņojāt, aizpildot veidlapu internetā, OLAF var ar jums sazināties, lai lūgtu paskaidrojumus un papildu informāciju.

Pēc šī sākotnējā novērtējuma, ko sauc par “atlases procedūru”, OLAF ģenerāldirektors izlems, vai sākt izmeklēšanu. Ja tiek konstatēts, ka jūsu iesūtītais jautājums neatbilst kritērijiem, lai sāktu izmeklēšanu, to noraidīs. Tādā gadījumā OLAF var jūs attiecīgi informēt, taču tas netiek darīts sistemātiski.

Ko varu gaidīt, kad OLAF uzsāk izmeklēšanu, pamatojoties uz manis paustajām aizdomām par krāpšanu vai pārkāpumu?

Ja OLAF nolemj sākt izmeklēšanu vai koordinēšanas lietu, lietas izmeklētājs var sazināties ar jums, lai iegūtu papildu informāciju. Tomēr lūdzam ņemt vērā, ka no OLAF nesaņemsit informāciju par izmeklēšanas gaitu, izņemot gadījumu, ja ar jums tieši sazināsies izmeklētājs. Nav paredzēts, ka izmeklētājam ar jums būtu jāsazinās noteiktā laikā – viņš to var darīt uzreiz vai pēc vairākiem mēnešiem. Lai nodrošinātu izmeklēšanas konfidencialitāti, OLAF nekādā gadījumā jūs neinformēs par izmeklēšanas “statusu”.

Pēc izmeklēšanas beigām OLAF var jūs informēt par turpmāko rīcību, ja esat norādījis kontaktadresi.

Kā par krāpšanu var ziņot ES iestāžu un struktūru darbinieki

Ja strādājat kādā ES iestādē vai struktūrā, jums ir pienākums ziņot par varbūtēju krāpšanu, korupciju, citu nelikumīgu rīcību vai tādu profesionālu darbību, kas var novest pie rupjiem ES iestāžu un struktūru darbiniekiem noteikto pienākumu pārkāpumiem.

Par savām aizdomām informējiet kādu no jūsu iestādes vadības vai arī informējiet OLAF. Ja vēlaties informēt pa tiešo OLAF, atsūtiet mums e-pastu.

Sīkāka informācija par ziņotāja tiesībām un pienākumiem ES iestādēs atrodama Civildienesta noteikumu 22. a un 22. b pantā.