Skip to main content
European Anti-Fraud Office

Prijavite prijevaru

Na ovoj ćete stranici pronaći sve potrebne informacije i obrasce za prijavu prijevare OLAF-u.

Što je prijevara?

Prijevara je namjeran čin obmane radi osobne koristi ili nanošenja štete drugome. (Više u članku 3. stavku 2. Direktive (EU) 2017/1371.)

Nepravilnost je čin koji nije u skladu s pravilima EU-a te može negativno utjecati na njegove financijske interese, ali je posljedica nenamjernih pogrešaka korisnika sredstava ili tijela nadležnih za isplatu sredstava. Ako je nepravilnost počinjena namjerno, smatra se prijevarom. (Više u članku 1. Uredbe Vijeća 2988/95)

OLAF može istraživati:

  • navodne prijevare ili druge ozbiljne nepravilnosti koje mogu negativno utjecati na javna sredstva EU-a: prihode i rashode EU-a ili imovinu institucija EU-a;
  • navodnu tešku povredu dužnosti članova ili osoblja institucija i tijela EU-a.

OLAF ne može istraživati:

  • navodne prijevare koje nemaju financijski utjecaj na javna sredstva EU-a. Molimo da takve slučajeve prijavite državnoj policiji;
  • navodnu korupciju koja ne uključuje članove ili osoblje institucija i tijela EU-a. Molimo da takve slučajeve prijavite državnoj policiji;
  • kiberkriminalitet, poput prijevara s plaćanjima putem interneta, lažnih stranica za e-trgovinu ili prijevara u virtualnim valutama. Ako ste žrtva kiberkriminaliteta, na Europolovoj internetskoj stranici saznajte kako ga prijaviti.
  • navodnu neovlaštenu upotrebu logotipa EU-a ili imena institucija EU-a.

Kako prijaviti prijevaru OLAF-u

Možete nam se obratiti anonimno. Nema nikakvih formalnosti – dovoljno je dati što točnije i podrobnije informacije te priložiti dokumentaciju ako je dostupna. S OLAF-om možete komunicirati na bilo kojem od 24 službena jezika EU-a.

Prijavu možete podnijeti na sljedeće načine:

Internetom, putem sustava za obavješćivanje o prijevarama (anonimno, uz siguran prijenos dokumenata) 
 
Idi na sustav za obavješćivanje o prijevarama

Više o sustavu za obavješćivanje o prijevarama

Internetom, putem web-obrasca (nije anonimno, odnosno traži se ime i adresa elektroničke pošte te nema mogućnosti za slanje dokumenata)
 
Idi na web-obrazac

Prijava poštom

European Commission
European Anti-Fraud Office (OLAF)
1049 Brussels
Belgium

OLAF postupa s osobnim podacima u skladu s Uredbom (EU) 2018/1725. Potrebne informacije o zaštiti podataka dostavit ćemo vam kad ispunite obrazac na internetu ili nam pošaljete informacije.
Opće informacije o zaštiti podataka u OLAF-u dostupne su u odjeljku zaštita podataka ove stranice.

Podnio sam prijavu OLAF-u – što dalje?

Nakon što OLAF-u podnesete prijavu, dobit ćete potvrdu o primitku poruke ako ste naveli povratnu adresu.

OLAF će analizirati podnesenu prijavu kako bi provjerio različite elemente, primjerice:

Ako ste u sustavu za obavješćivanje o prijevarama naznačili da želite otvoriti sigurni poštanski pretinac ili ste podnijeli prijavu ispunivši obrazac na internetu, OLAF vam se može obratiti i zatražiti pojašnjenja i/ili dodatne informacije.

Po završetku te početne procjene, koja se naziva „postupak odabira”, glavni direktor OLAF-a odlučuje o tome hoće li se pokrenuti istraga ili ne. Utvrdi li se da predmet koji ste naveli ne ispunjava kriterije za pokretanje istrage, bit će odbijen. U tom vas slučaju OLAF može o tome obavijestiti, ali ne čini to sustavno.

Što mogu očekivati ako OLAF pokrene istragu na temelju moje prijave?

Ako OLAF odluči pokrenuti istragu ili koordinacijski predmet, istražitelj kojem je dodijeljen predmet može vam se obratiti radi dodatnih informacija. No napominjemo da, osim ako vam se istražitelj izravno obrati, OLAF neće komunicirati s vama tijekom istrage. Budući da nema posebno utvrđenog roka u kojem vam se istražitelj može obratiti, to može biti odmah ili tek za nekoliko mjeseci. Kako bi se zaštitila povjerljivost istražnih postupaka, OLAF vas ni u kojem slučaju neće obavješćivati o „statusu” istrage.

Po završetku istrage OLAF vas može obavijestiti o poduzetim mjerama ako ste ostavili adresu za kontakt.

Prijavljivanje prijevare za zaposlenike institucija EU-a

Ako ste zaposlenik bilo koje od institucija EU-a, dužni ste prijaviti moguće slučajeve prijevare, korupcije i drugih nezakonitih aktivnosti ili neprofesionalnog ponašanja koji mogu značiti ozbiljno nepoštivanje obveza zaposlenika institucija EU-a.

O svojim sumnjama možete obavijestiti člana uprave svoje institucije ili OLAF. Ako želite izravno obavijestiti OLAF, molimo da nam pošaljete poruku elektroničkom poštom.

Za više informacija o pravima i obvezama zviždača unutar institucija EU-a molimo pogledajte članak 22.a i 22.b Pravilnika o osoblju.