Europeiska byrån för bedrägeribekämpning

Press och medier

Press och medier

Nyheter om Olafs verksamhet.

Evenemang som rör bedrägeribekämpning.

Nyheter om bedrägeribekämpning från Olaf, EU-kommissionen och partnerorganisationerna.

Om du är journalist kan du lämna dina kontaktuppgifter här.

Ett unikt europeiskt nätverk av informatörer som arbetar med bedrägeribekämpning.

Foton och videoklipp från Olaf.

Broschyrer och tidskrifter som Olaf ger ut.