Európsky úrad pre boj proti podvodom

Médiá

Médiá

Najnovšie činnosti úradu OLAF.

Udalosti súvisiace s bojom proti podvodom.

Správy o boji proti podvodom uverejnené úradom OLAF, Európskou komisiou a partnerskými organizáciami.

Ak ste novinár, na tejto stránke nám môžete poskytnúť vaše kontaktné údaje.

Jedinečná celoeurópska sieť komunikátorov pracuje na problematike podvodov.

Galérie fotografií a videozáznamov úradu OLAF.

Brožúry a časopisy, ktoré úrad OLAF uverejnil.