Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych

Dla mediów

Dla mediów

Najnowsze działania OLAF-u

Wydarzenia związane ze zwalczaniem nadużyć finansowych

Aktualności w dziedzinie zwalczania nadużyć finansowych publikowane przez OLAF, Komisję Europejską i organizacje partnerskie

Jeśli jesteś dziennikarzem, tutaj możesz podać nam swoje dane kontaktowe.

Jedyna w swoim rodzaju, ogólnoeuropejska sieć specjalistów ds. komunikacji w kwestii nadużyć finansowych

Galerie zdjęć i nagrań wideo OLAF-u

Broszury i czasopisma publikowane przez OLAF