Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai

Presei

Presei

Jaunākie biroja pasākumi

Ar krāpšanas apkarošanu saistīti pasākumi

Krāpšanas apkarošanas ziņas no OLAF, Eiropas Komisijas un parnterorganizācijām.

Žurnālisti var atstāt mums savu kontaktinformāciju šeit.

Unikāls Eiropas mēroga saziņas tīkls krāpšanas apkarošanas jomā.

Biroja foto un video galerijas.

Biroja publicētas brošūras un žurnāli.