Evropský úřad pro boj proti podvodům

Informace pro média

Informace pro média

Nejnovější činnosti úřadu OLAF

Akce věnované boji proti podvodům

Zprávy o boji proti podvodům vydávané úřadem OLAF, Evropskou komisí a partnerskými organizacemi.

Novináři nám zde mohou poskytnout své kontaktní údaje.

Jedinečná celoevropská komunikační síť zabývající se problematikou boje proti podvodům

Fotografie a videa úřadu OLAF

Brožury a časopisy vydané úřadem OLAF