Európai Csalás Elleni Hivatal

Az OLAF 2019-ben: a vizsgálatok számos országban és ágazatban megfékezték a csalásokat

Az OLAF 2019-ben: a vizsgálatok számos országban és ágazatban megfékezték a csalásokat

10/09/2020

25/2020 sz. SAJTÓKÖZLEMÉNY

PDF icon PDF version (376.49 KB)

Az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) 2019-ben ünnepelte létrehozásának 20. évfordulóját. Az OLAF 2019. évi jelentéséből kiderül, hogy a Hivatal komoly erőfeszítéseket hoz annak érdekében, hogy kivizsgálja és felszámolja azokat az egyre összetettebb, határokon átnyúló csalási konstrukciókat, amelyek a humanitárius segítségnyújtást, a környezetvédelmet, továbbá a mezőgazdasági és regionális fejlesztési alapokat érintik. A korrupció leleplezésétől egészen a csempészet és a hamisított termékek elleni küzdelemig az OLAF számos területen kézzelfogható eredményeket ért el az uniós költségvetés és az uniós polgárok védelme terén.

„Felderíteni, védeni és kivizsgálni: Az OLAF egyedülálló szakértelmével immáron 20 éve szolgálja az EU érdekeit, biztosítja az adófizetők pénzének megfelelő felhasználását és küzd a csalás, a korrupció, a csempészet és a hamisítás ellen. Naprakészek vagyunk a csalási tendenciákat illetően és alkalmazkodunk a folyamatosan változó csalási mintákhoz, amelyekkel a csalók hozzá akarnak jutni ahhoz a pénzhez, amelyet Európa a prioritásai eléréséhez bocsát rendelkezésre. Az OLAF sikere döntő fontosságú Európa számára, ugyanis a csalók figyelmének középpontjában a 2021–2027-es költségvetés áll, mely 1,8 billió EUR összeget biztosít Európa számára a Covid19-világjárvány következményeiből való kilábaláshoz. Az elmúlt néhány évben egyre erősödő csalási tendenciát figyeltünk meg a környezetvédelmi és fenntartható projektekre szánt uniós források terén. Éves jelentésünk kiemelt fejezetének témája az OLAF egyre intenzívebb munkája a környezetvédelmet érintő csalások elleni küzdelem terén. Ez különösen időszerű, mivel a zöld megállapodás az EU helyreállítási erőfeszítéseinek kulcsfontosságú része" – jelentette ki Ville Itälä, az OLAF főigazgatója.

Az OLAF 2019. évi vizsgálati eredményei számokban:

•    az OLAF 181 vizsgálatot zárt le és 254 ajánlást intézett az érintett nemzeti és uniós hatóságokhoz;
•    az OLAF 485 millió EUR uniós költségvetési forrás visszafizettetésére tett ajánlást;
•    az OLAF 223 új vizsgálatot indított.

A csalás elleni vizsgálatok során feltárt tendenciák:

A jelentés azonosítja azokat a fő tendenciákat, amelyek 2019-ben kezdődtek vagy folytatódtak:

•    összejátszás és manipuláció a közbeszerzés terén;
•    a felderítést nehezítő, határokon átnyúló konstrukciók;
•    harmadik országbeli projekteket érintő gyakori csaláskísérletek;
•    a kutatás-finanszírozást érintő folyamatos csaláskísérletek;
•    összetett, határokon átnyúló hálózatok segítségével elkövetett csempészet és hamisítás.

Összetett, határokon átnyúló csalási konstrukciók

A mai napon közzétett jelentés bemutatja a változatos csalási konstrukciók széles körét, melyeket az OLAF a 2019-ben lezárt vizsgálataival leplezett le. Például, az OLAF ajánlást tett 3,3 millió EUR visszafizettetésére, miután sikeresen leleplezett egy összetett kísérletet, melynek célja az Európai Regionális Fejlesztési Alapból finanszírozott, kötőgépek vásárlására kiírt közbeszerzési eljárás és pályáztatás manipulálása volt. A vevők és a szállítók négy különböző uniós finanszírozású projektben összejátszottak abból a célból, hogy túlárazott gépek eladása és megvásárlása révén uniós forrásokhoz jussanak, majd a pénzt tisztára mossák. Szintén 2019-ben az OLAF az egyik lezárt vizsgálatában ajánlást tett mintegy 1,5 millió EUR visszafizettetésére. Ezt az összeget eredetileg a szíriai konfliktus sújtotta polgári lakosságnak nyújtandó sürgősségi segítségre szánták, ehelyett a pénzt egy nem kormányzati szervezet volt alkalmazottjai egy kifinomult csalási rendszer segítésével elsikkasztották.

Környezetkárosító csalások

Mivel a fenntartható fejlődés, az éghajlatváltozás elleni küzdelem és a környezetvédelem az Európai Unió kulcsfontosságú prioritásai, a csalók készek minden lehetőséget kihasználni. Az OLAF-vizsgálatok egyre nagyobb arányban fókuszálnak a környezetvédelmi vagy környezeti hatással járó projektekkel kapcsolatos csalásokra. Például az ún. dízelbotrány keretében az OLAF leleplezte, hogy a gépjárművek kibocsátásának csökkentését vizsgáló kutatásra szánt uniós pénzeket hogyan használták fel egy olyan motor kifejlesztésére, amelybe a kibocsátásokra vonatkozó uniós szabályokat megkerülő, ún. „kiiktató eszközt” építettek be. 2019 folyamán az OLAF vizsgálatai a veszélyeztetett fajok kereskedelme, az illegális fakitermelés, továbbá a – bizonyos esetekben védett erdőkből származó – fa és faanyagok Unióba való illegális behozatala elleni küzdelemre irányultak. E vizsgálatok a biodízellel  való illegális nemzetközi kereskedelmet, az erdőtüzek észleléséhez nyújtott forrásokat érintő csalásokat, továbbá a víz- és a hulladékgazdálkodást érintő számos esetet lepleztek le. A 2019-ben lezárt egyik ügyben környezetvédelmi tanúsítványokat hamisítottak uniós forrásokhoz jutás céljából.

Dohánycsempészet

Az elmúlt évben az OLAF több mint 251,4 millió szál csempészett cigaretta lefoglalásában segítette a nemzeti hatóságokat. 2019-ben az OLAF több vizsgálatot is lezárt az egyik uniós tagállam területére érkeztetett, gyanús vízipipadohány-szállítmányokkal kapcsolatban. A becsült bevételkiesés mintegy 14 millió EUR – ami azt mutatja, hogy a vízipipadohány-csempészet igen jövedelmező üzlet a csempészek számára.

Együttműködés a partnerekkel, a csalás elleni eszközök fejlesztése

Az OLAF továbbra is beruház az uniós tagállamok nemzeti hatóságaival és a nemzetközi partnerekkel folytatott együttműködésbe. Az OLAF bűnüldözési operatív információira épülő, a spanyol vámhatóságok segítségével, továbbá a kolumbiai és a mexikói hatóságok együttműködésével lefolytatott művelet eredményeként 400 tonnányi – vagyis több úszómedence feltöltéséhez elegendő mennyiségű–, Kínából származó hamisított sampont foglaltak le. Ennek szellemében az OLAF 2019 folyamán számos új megállapodást dolgozott ki nemzetközi szervekkel, valamint uniós és unión kívüli országok nemzeti hatóságaival. Az OLAF és az Európai Számvevőszék igazgatási megállapodást írt alá. A csalásmegelőzés továbbra is kulcsfontosságú az OLAF számára – és a Hivatal változatlanul küzd a csalásmegelőzés frontvonalában azért, hogy megvédje az új uniós költségvetést a csalókkal szemben. Az OLAF döntő szerepet játszott a Bizottság csalás elleni új stratégiájának elfogadásában, melyre 2019 áprilisában került sor.

A teljes jelentés itt érhető el.

Az OLAF küldetése, megbízatása és hatáskörei:
Az OLAF küldetése az uniós forrásokkal kapcsolatos csalások felderítése, kivizsgálása és megfékezése.

Az OLAF a következők útján teljesíti küldetését:
•    az uniós forrásokat érintő csalással és korrupcióval kapcsolatos független vizsgálatok lefolytatása annak érdekében, hogy az uniós adófizetők pénze az európai munkahelyteremtést és növekedést ösztönző projektekhez jusson,
•    hozzájárulás a polgárok uniós intézményekbe vetett bizalmának erősítéséhez az uniós személyzet, valamint az uniós intézmények tagjai által elkövetett súlyos kötelességszegések kivizsgálása révén,
•    a csalás elleni határozott uniós szakpolitika kialakítása.

Független vizsgálati feladatkörében az OLAF a következők vonatkozásában vizsgálhatja az EU pénzügyi érdekeit érintő csalással, korrupcióval és egyéb bűncselekményekkel kapcsolatos ügyeket:
•    valamennyi uniós kiadás: a főbb kiadási kategóriákat a strukturális alapok, az agrárpolitikai és
vidékfejlesztési alapok, a közvetlen kiadások és a külső segélyek képezik,
•    az uniós bevételek egyes területei, elsősorban a vámok,
•    az uniós személyzet, valamint az uniós intézmények tagjai által elkövetett súlyos kötelességszegés gyanúja.

További részletek: 

Jana CAPPELLO
Szóvivő 
Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) 
Telefon: +32(0)2 29-85549
Email: olaf-media@ec.europa.eu 
http://ec.europa.eu/anti-fraud
Twitter: @OLAFPress

Chris JONES
Helyettes szóvivő 
Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF)
Telefon: +32(0)2 29-91606
Email: olaf-media@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/anti-fraud
Twitter: @OLAFPress