Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης

Multimedia library

Multimedia library

  1. ελληνικά
  2. English

Photo galleries

OLAF photo galleries by year

High-resolution photos to download from the European Commission Audiovisual Services website

 

Video galleries

All OLAF Videos (EC Audiovisual Services website)

Debate and reports about fight against fraud on EUROPARLTV