Europeiska byrån för bedrägeribekämpning

Utredningar

Utredningar

Vi utreder bedrägerier med alla typer av EU-medel, bland annat strukturfonderna, jordbruksstöd, direkta utgifter och bistånd.

Vårt uppdrag omfattar vissa delar av EU:s inkomster, främst tullar.

Vi utreder allvarliga tjänstefel som anställda vid EU:s institutioner och organ har begått.

Olaf har särskilda specialister som kan analysera digitalt bevismaterial.

Analytiker, it-experter, teknisk personal och it-brottsutredare hjälper oss i arbetet.

Vi samarbetar nära med polisen, tullen och domstolar, både i och utanför EU.

Se exempel på vad Olaf utreder.

Se resultatet av Olafs arbete.