Evropski urad za boj proti goljufijam

Preiskave

Preiskave

Preiskave goljufij v zvezi z vsemi vrstami odhodkov EU, tudi strukturnimi skladi, kmetijskimi programi, neposrednimi odhodki in zunanjo pomočjo.

Urad OLAF je pooblaščen za preiskave na nekaterih področjih prihodkov EU, predvsem carin.

Preiskave resnih kršitev, ki jih zagrešijo uslužbenci institucij in teles EU.

Praktična pomoč specialistov urada OLAF za digitalne dokaze pri digitalnih forenzičnih preiskavah.

Analitična pomoč sistemskih analitikov, informatikov in tehničnega osebja ter računalniških forenzikov pri obravnavi zadev OLAF.

Tesno sodelovanje s policijo, carino in sodstvom znotraj in zunaj EU.

Primeri preiskav urada OLAF

Rezultati dela urada OLAF