Európsky úrad pre boj proti podvodom

Vyšetrovania

Vyšetrovania

Vyšetrovanie podvodov týkajúcich sa všetkých druhov výdavkov EÚ vrátane štrukturálnych fondov, poľnohospodárskych programov, priamych výdavkov a vonkajšej pomoci.

Mandát úradu OLAF viesť vyšetrovania pokrýva niektoré oblasti príjmov EÚ, najmä colné poplatky.

Vyšetrovanie závažných pochybení zamestnancov inštitúcií a agentúr EÚ.

Špecialisti úradu OLAF na digitálne dôkazy poskytujú praktickú podporu pre digitálnu forenznú analýzu.

Analytici, pracovníci IT, technickí pracovníci a počítačoví odborníci na vykonávanie forenzných skúšok poskytujú analytickú podporu vyšetrovacích činností úradu OLAF.

Úzka spolupráca s políciou, colnými a súdnymi orgánmi v rámci EÚ aj mimo nej.

Príklady vyšetrovaní.

Výsledky práce úradu OLAF.