Oficiul European de Luptă Antifraudă

Investigaţii

Investigaţii

Investigarea cazurilor de fraudă privind toate tipurile de cheltuieli ale UE, inclusiv fondurile structurale, programele agricole, cheltuielile directe și ajutorul extern.

Mandatul OLAF în materie de investigare acoperă anumite venituri ale UE, în principal taxele vamale.

Investigarea cazurilor de abateri profesionale grave ale personalului și ale membrilor instituțiilor și organismelor UE.

Specialiștii OLAF în materie de probe digitale oferă sprijin practic pentru mijloacele criminalistice digitale.

Analiști, specialiști în domeniul IT și tehnic și experți  în mijloace criminalistice informatice oferă sprijin analitic privind cazurile OLAF.

Cooperarea strânsă cu autoritățile polițienești, vamale și  judiciare, în cadrul UE și în afara ei.

Exemple de investigații.

Rezultatele activității OLAF.