Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych

Dochodzenia

Dochodzenia

Prowadzenie dochodzeń w sprawach nadużyć finansowych dotyczących wszystkich rodzajów wydatków UE, w tym także funduszy strukturalnych, programów wspierających rolnictwo, wydatków bezpośrednich i pomocy zewnętrznej

Uprawnienia OLAF-u obejmują prowadzenie dochodzeń w sprawie niektórych źródeł dochodów UE – głównie ceł.

Prowadzenie dochodzeń w sprawie poważnych uchybień pracowników instytucji i organów UE

Zatrudnieni w OLAF-ie specjaliści zajmujący się danymi cyfrowymi zapewniają praktyczne wsparcie w dziedzinie informatyki śledczej.

Podczas prowadzenia spraw wsparcie zapewniają OLAF-owi analitycy, informatycy i pracownicy techniczni oraz specjaliści w zakresie informatyki śledczej

Ścisła współpraca z policją, organami celnymi i organami sądowymi, w UE i poza nią

Przykłady dochodzeń

Wyniki pracy OLAF-u