Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi

Investigazzjonijiet

Investigazzjonijiet

L-investigazzjoni ta' frodi relatati mat-tipi kollha ta’ nfiq tal-UE, inklużi l-fondi strutturali, programmi għall-agrikoltura, nefqa diretta u għajnuna esterna.

Il-mandat ta' investigazzjoni tal-OLAF ikopri xi oqsma ta’ dħul tal-UE, prinċipalment dazji doganali.

L-investigazzjoni ta' kondotta serjament ħażina minn membri tal-istaff tal-istituzzjonijiet u l-korpi tal-UE

L-ispeċjalisti tal-evidenza diġitali tal-OLAF jipprovdu għajnuna prattika għall-forensika diġitali.

Analisti u staff tekniku u eżaminaturi forensiċi tal-kompjuter jipprovdu għajnuna analitika għall-każistika tal-OLAF.

Kooperazzjoni mill-qrib ma’ korpi tal-pulizija, tad-dwana u dawk ġudizzjarji, fl-UE u lil hinn.

Eżempji ta' investigazzjonijiet.

Ir-riżultati tal-ħidma tal-OLAF.