Europski ured za borbu protiv prijevara

Istrage

Istrage

Istraživanje prijevara povezanih sa svim vrstama rashoda EU-a uključujući strukturne fondove, poljoprivredne programe, izravne rashode i vanjsku pomoć.

OLAF je ovlašten za istraživanje nekih područja prihoda EU-a, većinom carina.

Istraživanje teških povreda dužnosti osoblja iz agencija i institucija EU-a.

Stručnjaci OLAF-a za digitalne dokaze praktična su podrška u digitalnoj forenzici.

Analitičari, informatičko i tehničko osoblje te računalni forenzičari analitička su podrška OLAF-u u radu na predmetima.

Bliska suradnja s policijom, carinom i pravosudnim tijelima unutar i izvan EU-a.

Primjeri istraga.

Rezultati rada OLAF-a.