Euroopa Pettustevastane Amet

Uurimised

Uurimised

Selliste pettuste uurimine, mis on seotud igat liiki ELi kulutustega, sealhulgas struktuurifondide, põllumajandusprogrammide, otsekulutuste ja välisabiga.

OLAFi uurimisvolitused hõlmavad teatavaid ELi tulusid, peamiselt tollimakse.

ELi institutsioonide ja ametite töötajate raskete üleastumiste uurimine.

OLAFi digitaalsete tõendite spetsialistid annavad digitaalkriminalistika valdkonnas praktilist abi.

Analüütikud, IT-personal ja tehnilised töötajad ning andmeid koguvad arvutiasjatundjad pakuvad OLAFile juhtumite uurimisel analüütilist tuge.

Tihe koostöö politsei, tolliasutuste ja kohtuorganitega ELis ning väljaspool seda.

Näiteid OLAFi juurdlustest.

OLAFi töö tulemused.