Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης

Έρευνες

Έρευνες

Διερεύνηση περιπτώσεων απάτης που σχετίζονται με όλα τα είδη δαπανών της ΕΕ, περιλαμβανομένων και των διαρθρωτικών ταμείων, των γεωργικών προγραμμάτων, των άμεσων δαπανών και της εξωτερικής βοήθειας.

Η διερευνητική εντολή της OLAF καλύπτει ορισμένες κατηγορίες εσόδων της ΕΕ, κυρίως από τελωνειακούς δασμούς.

Διερεύνηση σοβαρών παραπτωμάτων μελών του προσωπικού των οργάνων και των οργανισμών της ΕΕ.

Η OLAF διαθέτει ειδικούς στη συγκέντρωση ψηφιακών αποδεικτικών στοιχείων, οι οποίοι παρέχουν πρακτική υποστήριξη σε ψηφιακές εγκληματολογικές έρευνες.

Αναλυτές, προσωπικό ΤΠ, τεχνικοί και ειδικοί διαδικτυακών εγκληματολογικών ερευνών παρέχουν αναλυτική υποστήριξη στις υποθέσεις της OLAF.

Στενή συνεργασία με τις αστυνομικές, τελωνειακές και δικαστικές αρχές, εντός και εκτός της ΕΕ.

Παραδείγματα ερευνών.

Τα αποτελέσματα του έργου της OLAF.