Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig

Efterforskning

Efterforskning

Efterforskning af svig i forbindelse med alle former for EU-udgifter, herunder strukturfonde, landbrugsprogrammer, direkte udgifter og ekstern bistand.

OLAF's undersøgelsesbeføjelser omfatter nogle områder af EU's indtægter, hovedsageligt toldafgifter.

Undersøgelse af alvorlige forseelser begået af ansatte i EU's institutioner og organer.

OLAF's eksperter i digitalt bevismateriale yder praktisk støtte til digital kriminalteknisk efterforskning.

Analytikere, IT-personale og teknisk personale og IT-kriminaltekniske efterforskere yder analytisk støtte til OLAF's sagsbehandling.

Tæt samarbejde med politiet, toldorganer og retsinstanser i og uden for EU.

Eksempler på undersøgelser.

Resultaterne af OLAF's arbejde.