Evropský úřad pro boj proti podvodům

Vyšetřování

Vyšetřování

Vyšetřování podvodné činnosti týkající se veškerých druhů výdajů EU, například výdajů ze strukturálních fondů, zemědělských programů, přímých výdajů a vnější pomoci. 

Mandát úřadu OLAF zahrnuje vyšetřování některých oblastí příjmů EU, zejména cel.

Vyšetřování případů závažného porušení povinností ze strany zaměstnanců orgánů a institucí EU.

Pracovníci úřadu OLAF specializující se na analýzu důkazů elektronické povahy poskytují praktickou podporu při zpracování digitální forenzní analýzy.

Analytickou podporu nám při vyšetřování zajišťují analytici, pracovníci z oblasti IT a jiní odborníci.

Úzce spolupracujeme s policejními, celními a soudními orgány členských států i zemí mimo EU.

Příklady vyšetřování úřadu OLAF

Výsledky práce úřadu OLAF