Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig

Digital Forensics

Digital Forensics

  1. dansk
  2. English

OLAF's digital evidence specialists provide both its investigators and its external partners with practical support for digital forensics (identification, acquisition, imaging, collection, analysis and preservation of digital evidence).