Skip to main content
European Anti-Fraud Office
Dobrodošli na spletišču urada OLAF!

V najnovejšem poročilu urada OLAF so na voljo naše dejavnosti, zgodbe o uspehu in glavni trendi na področju goljufij s sredstvi EU.

Poročilo urada OLAF za leto 2020

Urad OLAF preiskuje goljufije v zvezi s proračunskimi sredstvi EU, korupcijo in neprimerno ravnanje zaposlenih v institucijah ter Evropski komisiji svetuje na področju boja proti goljufijam.

V središču

Program EU za boj proti goljufijam

Program EU za boj proti goljufijam financira ukrepe za preprečevanje in odpravo goljufij, korupcije in drugih nezakonitih dejavnosti, ki škodijo finančnim interesom EU. Med upravičene ukrepe sodijo tehnična in operativna podpora preiskavam, specialistično usposabljanje, raziskovalne dejavnosti. Financiranje je v obliki subvencij in javnih naročil.

Poročila

Letna poročila o dejavnostih v preteklem letu za boj proti goljufijam, ki vplivajo na sredstva EU, se objavijo vsako leto in zajemajo dejavnosti in uspešnost na ravni urada OLAF (poročilo urada OLAF) in držav EU (poročilo o zaščiti finančnih interesov Unije).

Preprečevanje goljufij

OLAF na podlagi pridobljenega znanja in izkušenj pomaga organom, ki so pristojni za upravljanje sredstev EU (v EU in zunaj nje), bolje razumeti različne vrste goljufij, njihove značilnosti, grožnje in tveganja ter zaščititi finančne interese EU.

Prijava goljufije

Women typing, computer screens show red exclamation marks

Smernice in obrazci za prijavo goljufij uradu OLAF.

Prijava je lahko anonimna.

Pišete nam lahko v katerem koli od 24 uradnih jezikov EU.

 

Prijava goljufije uradu OLAF

Družbeni mediji

Dogodki