Skip to main content
European Anti-Fraud Office
Oznámenie podvodu
Vitajte na stránke úradu OLAF!

Najnovšia správa úradu OLAF – informácie o našich aktivitách, úspechoch a hlavných trendoch v oblasti podvodov s finančnými prostriedkami EÚ.

Správa úradu OLAF za rok 2020

OLAF vyšetruje podvody v súvislosti s rozpočtom EÚ, korupciu a závažné porušenia pravidiel v rámci európskych inštitúcií. Vytvára tiež politiku v oblasti boja proti podvodom pre Európsku komisiu.

Do pozornosti

Program EÚ pre boj proti podvodom

Prostriedkami z Programu EÚ pre boj proti podvodom sa financujú akcie zamerané na prevenciu podvodov, korupcie a iných nezákonných činností, ktoré majú vplyv na finančné záujmy EÚ, a na boj proti nim. Medzi oprávnené akcie patrí technická a operačná vyšetrovacia podpora, špecializovaná odborná príprava a výskumné činnosti. Vykonávajú sa prostredníctvom grantov a zmlúv.

Správy

Každý rok sa uverejňujú správy o činnostiach zameraných na boj proti podvodom poškodzujúcim finančné prostriedky EÚ. Výročné správy za predchádzajúci rok zahŕňajú činnosti aj výsledky úradu OLAF (správa OLAF) a krajín EÚ (správa o ochrane finančných záujmov).

Boj proti podvodom

Vďaka dlhoročnej skúsenosti a získaným znalostiam pomáha OLAF orgánom povereným riadením finančných prostriedkov EÚ (v rámci EÚ a mimo nej) lepšie pochopiť, aké druhy podvodov existujú, aké sú trendy, hrozby a riziká takejto nezákonnej činnosti a pomáha im chrániť finančné záujmy EÚ predchádzaním podvodom všetkých druhov.

Oznámenie podvodu

Women typing, computer screens show red exclamation marks

Tu nájdete formuláre potrebné na ohlásenie podvodu a súvisiace pokyny.

Môžete nás kontaktovať anonymne, v ktoromkoľvek z 24 úradných jazykov EÚ.

 

Oznámenie podvodu úradu OLAF

Sociálne médiá

Podujatia