Skip to main content
European Anti-Fraud Office
Witamy na stronach OLAF-u!

Przeczytaj o naszej działalności, o naszych sukcesach i o głównych tendencjach pod względem nadużyć finansowych w najnowszym sprawozdaniu OLAF-u.

Sprawozdanie OLAF-u za 2020 r.

OLAF prowadzi dochodzenia w sprawie nadużyć na szkodę budżetu UE, korupcji oraz poważnych uchybień wewnątrz instytucji europejskich i opracowuje politykę zwalczania nadużyć finansowych na potrzeby Komisji Europejskiej.

W centrum uwagi

Program UE w zakresie zwalczania nadużyć finansowych

Z programu tego finansowane są działania, które służą przeciwdziałaniu nadużyciom finansowym, korupcji i innym nielegalnym procederom szkodzącym interesom finansowym UE oraz ich zwalczaniu. Działania kwalifikujące się do finansowania są realizowane poprzez dotacje i zamówienia publiczne i obejmują m.in. wsparcie techniczne i operacyjne w zakresie dochodzeń, szkolenia specjalistyczne oraz prace badawcze.

Raporty

Co roku publikowane są sprawozdania z działań podjętych w poprzednim roku w celu zapobiegania nadużyciom finansowym dotyczącym funduszy UE. Te roczne sprawozdania obejmują działania i wyniki OLAF-u (sprawozdanie OLAF-u), jak i krajów UE (sprawozdanie o ochronie interesów finansowych UE).

Zapobieganie nadużyciom finansowym

Na podstawie zgromadzonej wiedzy i doświadczenia OLAF pomaga organom odpowiedzialnym za zarządzanie funduszami UE – w UE i poza jej granicami – rozpoznawać rodzaje nadużyć finansowych, tendencje, zagrożenia i ryzyka, a także chronić interesy finansowe UE poprzez zapobieganie wszelkiego rodzaju oszustwom.

Zgłoś nadużycie

Women typing, computer screens show red exclamation marks

Tutaj można znaleźć wskazówki dotyczące zgłaszania nadużyć finansowych do OLAF-u oraz potrzebne formularze.

Skontaktować się z nami można anonimowo w jednym z 24 języków urzędowych UE.

 

Zgłoś nadużycie do OLAF-u

Media społecznościowe