Skip to main content
European Anti-Fraud Office
Welkom bij OLAF!

Lees het recente OLAF-verslag om meer te weten over onze activiteiten en successen, en over ontwikkelingen bij fraude met EU-middelen.

Het OLAF-verslag 2020

OLAF onderzoekt fraude met EU-geld, corruptie en ernstig wangedrag binnen de Europese instellingen, en draagt bij aan het fraudebestrijdingsbeleid van de Europese Commissie.

In de kijker

EU-fraudebestrijdingsprogramma

Het fraudebestrijdingsprogramma van de EU financiert acties ter preventie en bestrijding van fraude, corruptie en andere illegale activiteiten die de financiële belangen van de EU schaden. Dat gebeurt met subsidies en opdrachten voor technische en operationele ondersteuning van onderzoek, gespecialiseerde opleidingen en onderzoekactiviteiten.

Verslagen

OLAF publiceert jaarverslagen over de activiteiten ter bestrijding van fraude met EU-middelen, waarin zowel de activiteiten en de prestaties van OLAF (OLAF-verslag) als die van de EU-landen (PIF-verslag) aan bod komen.

Fraudebestrijding

Door de kennis en ervaring die OLAF in de loop der jaren heeft opgebouwd, kan het de instanties binnen en buiten de EU die EU-middelen beheren, helpen om soorten, tendensen, dreigingen en risico's van fraude te begrijpen.

Fraude melden

Women typing, computer screens show red exclamation marks

Wilt u fraude melden bij OLAF, dan vindt u hier de alle informatie en formulieren.

U kunt volledig anoniem met ons contact opnemen, in alle 24 officiële EU-talen.

 

Fraude melden aan OLAF

Sociale media

Evenementen