Skip to main content
European Anti-Fraud Office
Laipni lūdzam OLAF!

Ko mēs darām, kādi ir mūsu veiksmes stāsti, kādas ir galvenās tendences ar ES līdzekļiem saistītā krāpšanā – par to lasiet jaunākajā OLAF ziņojumā.

OLAF 2020. gada ziņojums

OLAF izmeklē krāpšanos ar ES budžetu, korupciju un nopietnus pārkāpumus ES iestādēs, un tas Eiropas Komisijai izstrādā krāpniecības apkarošanas politiku.

Priekšplānā

Savienības Krāpšanas apkarošanas programma

Savienības Krāpšanas apkarošanas programma finansē darbības, kuru mērķis ir novērst un apkarot krāpšanu, korupciju un citas nelikumīgas darbības, kas kaitē ES finanšu interesēm. Finansējumu var saņemt, piemēram, tehniskās un operatīvās izmeklēšanas atbalstam, īpašām mācībām un pētījumiem, un to piešķir kā dotācijas vai līgumus.

Ziņojumi

Katru gadu publicē ikgadējos ziņojumos par iepriekšējā gadā paveikto cīņā pret krāpšanu, kas ietekmē ES finanses. Tie ir gan par paša OLAF darbību un sniegumu (OLAF ziņojums), gan ES valstu paveikto (FIA ziņojums).

Krāpniecības novēršana

Izmantojot uzkrātās zināšanas un pieredzi, OLAF palīdz iestādēm, kuras pārvalda ES līdzekļus, (gan ES, gan ārpus ES) izprast krāpniecības veidus, tendences, draudus un risku un aizsargāt ES finansiālās intereses, novēršot visa veida krāpniecību.

Ziņot par krāpniecību

Women typing, computer screens show red exclamation marks

Te atradīsiet padomus un veidlapas, lai paziņotu OLAF par krāpšanu.

Varat ar mums sazināties ES 24 oficiālajās valodās (arī anonīmi).

 

Ziņot OLAF par krāpniecību

Sociālie mediji