Skip to main content
European Anti-Fraud Office
Pranešimas apie sukčiavimą
Sveiki atvykę į OLAF!

Naujausioje OLAF ataskaitoje sužinosite apie mūsų veiklą, sėkmės istorijas ir pagrindines sukčiavimo naudojant ES lėšas tendencijas.

2020 m. OLAF ataskaita

OLAF tiria ES biudžetui kenkiančio sukčiavimo, korupcijos ir sunkių pažeidimų ES institucijose atvejus ir formuoja Europos Komisijos kovos su sukčiavimu politiką.

Iš arti

ES kovos su sukčiavimu programa

Pagal ES kovos su sukčiavimu programą finansuojami veiksmai, kuriais siekiama užkirsti kelią sukčiavimui, korupcijai ir kitai neteisėtai veiklai, kenkiančiai ES finansiniams interesams, ir su ja kovoti. Finansavimo reikalavimus atitinkantys veiksmai yra techninė ir operatyvinė parama tyrimams, specializuoti mokymai, mokslinių tyrimų veikla ir kt. Finansuojama skiriant dotacijas ir sudarant sutartis.

Ataskaitos

Kovos su sukčiavimu, darančiu poveikį ES fondams, praėjusių metų veiklos ataskaitos skelbiamos kasmet. Jos apima veiklą ir veiklos rezultatus OLAF (OLAF ataskaita) ir ES šalių lygmenimis (FIA ataskaita).

Sukčiavimo prevencija

Pasitelkusi sukauptas žinias ir patirtį tarnyba OLAF padeda už ES lėšų valdymą Europos Sąjungoje ir už jos ribų atsakingoms institucijoms išsiaiškinti, kokių esama sukčiavimo rūšių ir tendencijų, kur slypi pavojus ir kada kyla rizika. Ši tarnyba padeda užkirsti kelią visų rūšių sukčiavimui ir taip prisideda prie ES finansinių interesų apsaugos.

Pranešti apie sukčiavimą

Women typing, computer screens show red exclamation marks

Čia paaiškinama, kaip tarnybai OLAF pranešti apie sukčiavimą, ir pateikiamos reikiamos formos.

Kreiptis į mus galima anonimiškai bet kuria iš 24 oficialiųjų ES kalbų.

 

Pranešti OLAF apie sukčiavimą

Socialiniai tinklai

Renginiai