Skip to main content
European Anti-Fraud Office
Tervetuloa OLAFin sivuille!

Tutustu OLAFin vuosikertomukseen, jossa kerrotaan viraston toiminnasta, tutkimuksista ja tutkittujen petostapausten kehityssuuntauksista.

OLAFin vuosikertomus 2020

OLAF tutkii EU:n talousarviota vahingoittavia petoksia, korruptiota ja vakavia väärinkäytöksiä EU:n toimielimissä sekä kehittää Euroopan komission petostentorjuntapolitiikkaa.

Valokeilassa

Unionin petostentorjuntaohjelma

Unionin petostentorjuntaohjelmasta rahoitetaan toimia, joilla ehkäistään ja torjutaan petoksia, korruptiota ja muuta laitonta toimintaa, joka vahingoittaa EU:n taloudellisia etuja. Rahoitusta voidaan myöntää muun muassa teknisen ja operatiivisen tutkinnan tukeen, erityiskoulutukseen ja tutkimukseen. Rahoitusta myönnetään avustuksina tai sopimusten muodossa.

Raportit

EU:n varoihin kohdistuvien petosten torjunnasta julkaistaan vuosittain kertomukset, joissa arvioidaan sekä OLAFin (OLAFin vuosikertomus) että EU-maiden (PIF-kertomus) toimia ja tuloksia.

Petostentorjunta

OLAFilla on petostentorjunnasta tietoa ja kokemusta, jolla se auttaa EU-varoja hallinnoivia viranomaisia – sekä EU:ssa että sen ulkopuolella – tunnistamaan petostyyppejä sekä kehityssuuntia, uhkia ja riskejä. Siten EU:n taloudellista etua suojellaan kaikenlaisilta petoksilta.

Ilmoita petoksesta

Women typing, computer screens show red exclamation marks

Ohjeet ja lomakkeet petosilmoituksia varten.

OLAFiin voi ottaa yhteyttä nimettömästi millä tahansa EU:n 24 virallisesta kielestä.

 

Ilmoita petoksesta OLAFille

Sosiaalinen media