Skip to main content
European Anti-Fraud Office
Tere tulemast OLAFi veebisaidile!

Teavet meie tegevuse, edulugude ja peamiste suundumuste kohta ELi vahenditega seotud pettuste vallas leiate OLAFi viimasest aruandest.

OLAFi 2020. aasta aruanne

OLAF uurib ELi eelarvega seotud pettusi, korruptsiooni ja tõsiseid rikkumisi Euroopa institutsioonides ning kujundab Euroopa Komisjoni pettustevastast poliitikat.

Tähelepanu keskmes

Liidu pettustevastase võitluse programm

Liidu pettustevastase võitluse programmist rahastatakse meetmeid, mille eesmärk on võidelda pettuse, korruptsiooni ja muu ELi finantshuve kahjustava ebaseadusliku tegevuse vastu ning seda ennetada. Rahastatakse muu hulgas uurimisega seotud tehnilist ja tegevustoetust, erikoolitusi ning teadusuuringuid. Rahastamine toimub toetuste ja hankelepingute kaudu.

Aruanded

Igal aastal avaldatakse aruanded eelmise aasta tegevuse kohta ELi vahendeid mõjutavate pettuste vastu võitlemisel. Nendes aruannetes käsitletakse nii OLAFi (OLAFi aruanne) kui ka ELi liikmesriikide (finantshuvide kaitse aruanne) meetmeid ja tulemuslikkust.

Pettuste tõkestamine

OLAF aitab ELi rahalisi vahendeid haldavaid asutusi nii ELis kui ka väljaspool, tuginedes selles oma aja jooksul kogunenud teadmistele ja kogemustele. OLAF aitab mõista pettuste liike, suundumusi, ohte ja riske, ning kaitsta ELi finantshuve, tõkestades igat liiki pettusi.

Pettusest teatamine

Women typing, computer screens show red exclamation marks

Siit leiate OLAFile pettusest teatamiseks vajalikud juhised ja vormid.

Võite meiega ühendust võtta anonüümselt.

Võite pöörduda meie poole mis tahes 24 ELi ametlikus keeles.

 

Teatage OLAFile pettusest

Sotsiaalmeedia

Üritused