Skip to main content
European Anti-Fraud Office
Velkommen til OLAF!

Læs om vores aktiviteter og succeshistorier og de vigtigste tendenser inden for svig med EU-midler i den seneste OLAF-rapport.

OLAF-rapporten for 2020

OLAF efterforsker svindel med EU-budgettet, korruption og alvorlige forseelser inden for EU's institutioner og udvikler Europa-Kommissionens politik for bekæmpelse af svig.

Fokus på

EU-programmet for bekæmpelse af svig

EU-programmet for bekæmpelse af svig finansierer aktiviteter for at forebygge og bekæmpe svig, korruption og andre ulovligheder, der berører EU's finansielle interesser. Der kan blandt andet gives støtte til teknisk og operationel efterforskning, specialuddannelse og forskning. Støtten gives i form af tilskud og kontrakter.

Rapporter

Hvert år offentliggøres der årlige rapporter om det foregående års aktiviteter til bekæmpelse af svig med EU-midler, der dækker såvel OLAF's aktiviteter og resultater (OLAF-rapporten) som aktiviteter og resultater i EU-landene (BFI-rapporten).

Bekæmpelse af svig

På baggrund af sin samlede viden og erfaringer hjælper OLAF myndigheder med ansvar for forvaltning af EU-midler – i og uden for EU – med at forstå de forskellige former for svig, tendenser, trusler og risici og med at beskytte EU's finansielle interesser ved at bekæmpe alle former for svig.

Anmeld svig

Women typing, computer screens show red exclamation marks

Her finder du vejledning og formularer til at anmelde svig til OLAF.

Du kan kontakte os anonymt. Du kan kommunikere med os på et hvilket som helst af de 24 officielle EU-sprog.

 

Anmeld svig til OLAF

Sociale medier