Skip to main content
European Anti-Fraud Office
Добре дошли на уебсайта на OLAF!

Вижте последния доклад на OLAF, за да научите повече за нашите дейности и успехи и за основните тенденции при измамите със средства на ЕС.

Доклад на OLAF за 2020 г.

OLAF разследва измами, свързани с бюджета на ЕС, корупция и сериозни злоупотреби в европейските институции и разработва политика за борба с измамите за Европейската комисия.

На фокус

Програма на Съюза за борба с измамите

Чрез Програмата на Съюза за борба с измамите се финансират дейности за предотвратяване и борба с измамите, корупцията и другите незаконни действия, засягащи финансовите интереси на ЕС. Сред дейностите, които могат да получат финансиране, са техническа и оперативна помощ за разследвания, специализирани обучения и научноизследователски дейности, като те се изпълняват посредством безвъзмездни помощи и обществени поръчки.

Доклади

Годишни доклади относно дейностите за борба с измамите, засягащи финансови средства на ЕС, през предходната година се публикуват всяка година. Те обхващат дейностите и резултатите на равнището на OLAF (доклад на OLAF) и на равнището на държавите от ЕС (доклад относно ЗФИ).

Предотвратяване на измами

Използвайки събраните знания и опит OLAF помага на органите, отговорни за управлението на средствата на ЕС – в рамките на Съюза и извън него – да разберат видовете измами, тенденциите, заплахите и рисковете и да защитят финансовите интереси на ЕС чрез предотвратяване на измами от всякакъв вид.

Съобщете за измама

Women typing, computer screens show red exclamation marks

Тук ще намерите насоки и формуляри за съобщаване на OLAF за измами.

Можете да се свържете с нас анонимно на всеки от 24-те официални езика на ЕС.

 

Съобщете на OLAF за измама

Социални медии

Прoяви