Europeiska byrån för bedrägeribekämpning

Olaf utreder bedrägerier mot EU:s budget, korruption och allvarliga fel som begåtts inom EU:s institutioner. Vi ansvarar också för EU-kommissionens strategi för bedrägeribekämpning.

Olaf i siffror

Mellan 2010 och 2019

  • slutförde vi över 2 000 utredningar
  • rekommenderade vi återkrav på över 7,3 miljarder euro till EU:s budget
  • utfärdade vi över 2 700 rekommendationer om rättsliga, finansiella, disciplinära eller administrativa åtgärder som EU och EU-ländernas myndigheter ska vidta.
Mer

Exempel på ärenden

Olaf utreder många olika typer av ärenden, t.ex. förskingring, falska anspråk, försummelse i offentliga upphandlingsförfaranden och tullbedrägerier. De här exemplen illustrerar skilda aspekter av Olafs utredningar eller olika stadier under ärendenas gång.

Mer

Förebygga bedrägerier

Olaf hjälper de myndigheter som förvaltar EU:s pengar både inom och utanför EU att få grepp om olika typer av bedrägerier, trender, hot och risker. Med våra gedigna kunskaper och erfarenheter bidrar vi till att skydda EU:s ekonomiska intressen genom att förebygga alla former av bedrägeri.

Mer

Herkulesprogrammen

Herkulesprogrammen finansierar åtgärder som ska förebygga och motverka bedrägerier, korruption och annan olaglig verksamhet som inverkar på EU:s ekonomiska intressen. Finansieringen sker i form av bidrag och upphandlingar och går bland annat till tekniskt och operativt stöd till utredningar, kurser och forskning.

Mer