Evropski urad za boj proti goljufijam

Urad OLAF preiskuje goljufije v zvezi s proračunskimi sredstvi EU, korupcijo in neprimerno ravnanje zaposlenih v institucijah ter Evropski komisiji svetuje na področju boja proti goljufijam.

OLAF v številkah

V letih 2010–2019 je urad OLAF:

  • izvedel več kot 2 000 preiskav
  • priporočil, da se v dobro proračuna EU izterja več kot 7,3 milijarde evrov
  • izdal več kot 2 700 priporočil za pravosodne, finančne, upravne in disciplinske ukrepe, ki jih sprejmejo pristojni organi držav članic in EU

Uspešno rešeni primeri

Urad OLAF preiskuje najrazličnejša nezakonita dejanja, od poneverb, goljufivih zahtevkov in kršitev v postopkih javnega naročanja do carinskih goljufij. Seznam seveda ni dokončen, opozarja pa na različne vidike preiskav urada OLAF in različne ključne trenutke v obravnavanju zadev.

Preprečevanje goljufij

OLAF na podlagi pridobljenega znanja in izkušenj pomaga organom, ki so pristojni za upravljanje sredstev EU (v EU in zunaj nje), bolje razumeti različne vrste goljufij, njihove značilnosti, grožnje in tveganja ter zaščititi finančne interese EU.

Programi Herkul

Finančna sredstva programov Herkul so namenjena ukrepom za preprečevanje in odpravo goljufij, korupcije in drugih nezakonitih dejavnosti, ki škodijo finančnim interesom EU. Med upravičene ukrepe sodijo tehnična in operativna podpora preiskavam, specialistično usposabljanje, raziskovalne dejavnosti. Financiranje je v obliki subvencij in javnih naročil.