Oficiul European de Luptă Antifraudă

OLAF investighează cazurile de fraudare a bugetului UE, acte de corupţie şi de culpă profesională gravă la nivelul instituţiilor europene şi elaborează politica antifraudă în numele Comisiei Europene.

OLAF în cifre

Între 2010 și 2018, OLAF:

  • a finalizat peste 1 900 de investigații
  • a recomandat recuperarea a peste 6,9 miliarde EUR la bugetul UE
  • a emis peste 2 500 de recomandări pentru ca autoritățile competente din statele membre și UE să ia măsuri juridice, financiare, disciplinare și administrative.

Poveşti de succes

OLAF investighează o serie de fapte ilegale, de la deturnări de fonduri, cereri frauduloase și abateri profesionale în achizițiile publice, la fraudă vamală. Departe de a se constitui într-o listă exhaustivă, aceste exemple au scopul de a ilustra diferite aspecte ale activității de investigare a OLAF sau diferite momente cheie ale evoluției unui caz.

Prevenirea fraudei

În baza informaţiilor şi a experienţei acumulate, OLAF ajută autorităţile responsabile cu gestionarea fondurilor europene (din UE şi din afara UE) să  identifice diversele tipuri de fraudă, tendinţele existente, ameninţările şi riscurile potenţiale şi să protejeze interesele financiare ale UE prin prevenirea fraudei.

Programele Hercule

Programele Hercule finanțează acțiuni având ca scop prevenirea și combaterea fraudei, a corupției și a altor activități ilegale care afectează interesele financiare ale UE. Printre acțiunile eligibile pentru finanțare se numără sprijinul operațional și tehnic pentru investigații, cursurile specializate și activitățile de cercetare. Ele sunt implementate cu ajutorul granturilor și al contractelor.