Oficiul European de Luptă Antifraudă

OLAF investighează cazurile de fraudare a bugetului UE, acte de corupţie şi de culpă profesională gravă la nivelul instituţiilor europene şi elaborează politica antifraudă în numele Comisiei Europene.

OLAF în cifre

Între 2010 și 2020, OLAF:

  • a finalizat peste 2 200 de investigații
  • a recomandat recuperarea a peste 7,5 miliarde EUR la bugetul UE
  • a emis peste 3 000 de recomandări pentru ca autoritățile competente din statele membre și UE să ia măsuri juridice, financiare, disciplinare și administrative.

Poveşti de succes

OLAF investighează o serie de fapte ilegale, de la deturnări de fonduri, cereri frauduloase și abateri profesionale în achizițiile publice, la fraudă vamală. Departe de a se constitui într-o listă exhaustivă, aceste exemple au scopul de a ilustra diferite aspecte ale activității de investigare a OLAF sau diferite momente cheie ale evoluției unui caz.

Prevenirea fraudei

În baza informaţiilor şi a experienţei acumulate, OLAF ajută autorităţile responsabile cu gestionarea fondurilor europene (din UE şi din afara UE) să  identifice diversele tipuri de fraudă, tendinţele existente, ameninţările şi riscurile potenţiale şi să protejeze interesele financiare ale UE prin prevenirea fraudei.

Programul Uniunii de luptă antifraudă

Programul Uniunii de luptă antifraudă finanțează acțiuni menite să prevină și să combată frauda, corupția și alte activități ilegale care afectează interesele financiare ale UE. Printre acțiunile eligibile pentru finanțare se numără sprijinul operațional și tehnic pentru investigații, cursurile specializate și activitățile de cercetare. Ele sunt implementate cu ajutorul granturilor și al contractelor.