Europees Bureau voor fraudebestrijding

OLAF onderzoekt fraude met EU-geld, corruptie en ernstig wangedrag binnen de Europese instellingen, en draagt bij aan het fraudebestrijdingsbeleid van de Europese Commissie.

OLAF in cijfers

Tussen 2010 en 2019 heeft OLAF:

  • meer dan 2000 zaken onderzocht
  • meer dan 7,3 miljard euro aan EU-gelden laten terugvorderen
  • meer dan 2700 aanbevelingen gedaan aan EU-landen en de EU om juridische, financiële, disciplinaire en administratieve maatregelen te nemen

Succesverhalen

OLAF onderzoekt allerlei onregelmatigheden, variërend van verduistering, frauduleuze declaraties en fouten bij openbare aanbestedingen tot douanefraude. De voorbeelden zijn verre van compleet, maar geven een idee van wat OLAF zoal doet en hoe het in een bepaalde zaak te werk gaat.

Fraudebestrijding

Door de kennis en ervaring die OLAF in de loop der jaren heeft opgebouwd, kan het de instanties binnen en buiten de EU die EU-middelen beheren, helpen om soorten, tendensen, dreigingen en risico's van fraude te begrijpen.

Hercules

De Hercules-programma's financieren activiteiten ter preventie en bestrijding van fraude, corruptie en andere illegale activiteiten die de financiële belangen van de EU schaden. Dat gebeurt met subsidies en opdrachten voor technische en operationele ondersteuning van onderzoek, gespecialiseerde opleidingen en onderzoekactiviteiten.