Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai

OLAF izmeklē krāpšanos ar ES budžetu, korupciju un nopietnus pārkāpumus ES iestādēs, un tas Eiropas Komisijai izstrādā krāpniecības apkarošanas politiku.

OLAF skaitļos

No 2010. līdz 2019. gadam Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF):

  • pabeidza vairāk nekā 2000 izmeklēšanu;
  • ieteica atgūt ES budžetā vairāk nekā 7,3 miljardus eiro;
  • sniedza vairāk nekā 2700 ieteikumus par juridiskām, finanšu, disciplinārām un administratīvām darbībām, kas būtu jāveic dalībvalstu un ES kompetentajām iestādēm.

Veiksmes stāsti

OLAF izmeklē dažādus pārkāpumus, sākot no līdzekļu izšķērdēšanas un piesavināšanās, krāpnieciskām prasībām un pārkāpumiem sabiedriskā iepirkuma procedūrās līdz pat krāpšanās gadījumiem muitas jomā. Te minēti tikai daži piemēri, kas ilustrē OLAF izmeklēšanas darbības dažādos aspektus un dažādus būtiskākos posmus lietas izskatīšanas gaitā.

Krāpniecības novēršana

Izmantojot uzkrātās zināšanas un pieredzi, OLAF palīdz iestādēm, kuras pārvalda ES līdzekļus, (gan ES, gan ārpus ES) izprast krāpniecības veidus, tendences, draudus un risku un aizsargāt ES finansiālās intereses, novēršot visa veida krāpniecību.

Programmas “Hercule”

Programmas “Hercule” finansē pasākumus, kuru mērķis ir nepieļaut un apkarot krāpšanu, korupciju un citas noziedzīgas darbības, kas nāk par ļaunu ES finansiālajām interesēm. Finansējumu var saņemt, piemēram, tehniskās un operatīvās izmeklēšanas atbalstam, īpašām mācībām un pētījumiem, un to piešķir kā dotācijas vai līgumus.