Európai Csalás Elleni Hivatal

Az OLAF kivizsgálja az EU költségvetését károsító csalásokat, valamint az uniós intézményekben előforduló korrupciós cselekményeket és súlyos kötelezettségszegéseket, továbbá csalás elleni politikát dolgoz ki az Európai Bizottság számára.

Az OLAF számokban

2010 és 2020 között az OLAF:

  • több mint 2200 vizsgálatot folytatott le;
  • több mint 7,5 milliárd euró összegű uniós kifizetés visszakövetelésére tett javaslatot;
  • több mint 3000 ajánlást tett az illetékes tagállami hatóságoknak és az EU-nak bírósági, pénzügyi, fegyelmi, illetve közigazgatási eljárás megindítására.

Sikertörténetek

Vizsgálati tevékenysége során az OLAF a törvénysértések széles körének felderítésével foglalkozik. Példaként említhető a sikkasztás, a közbeszerzési eljárások során elkövetett csalás és kötelességszegés, illetve a vámcsalás. Sikertörténeteink bemutatják, hogy az OLAF milyen sokszínű vizsgálati tevékenységet végez, és egy-egy ügy kapcsán illusztrálják a vizsgálati eljárás legfontosabb állomásait.

Csalásmegelőzés

Az OLAF a fennállása óta összegyűjtött ismeretekre és szerzett tapasztalatra támaszkodva segíti az uniós közpénzeket kezelő uniós, tagállami és unión kívüli hatóságokat abban, hogy megértsék, milyen típusú csalások léteznek, melyek az e téren tapasztalt tendenciák, veszélyek és kockázatok, és hogy a különféle csalások elkövetésének megelőzésével védjék az EU pénzügyi érdekeit.

Csalás elleni uniós program

A csalás elleni uniós programok révén olyan tevékenységek finanszírozhatók, amelyek a csalás, a korrupció és az EU pénzügyi érdekeit sértő egyéb illegális tevékenységek elleni küzdelmet, illetve azok megelőzését célozzák. Finanszírozásra jogosult tevékenység például a nyomozásokhoz nyújtott technikai és operatív támogatás, speciális képzések szervezése és a kutatás. A finanszírozást szerződések révén és közvetlen támogatás formájában lehet igénybe venni.