Europski ured za borbu protiv prijevara

OLAF istražuje prijevare povezane s proračunom EU-a, korupciju i ozbiljne prekršaje unutar europskih institucija te za Europsku komisiju izrađuje politiku borbe protiv prijevara.

OLAF u brojkama

U razdoblju od 2010. do 2018. OLAF je:

  • zaključio više od 1900 istraga
  • preporučio povrat 6,9 milijarde EUR u proračun EU-a
  • izdao više od 2500 preporuka za sudske, financijske, stegovne ili administrativne mjere nadležnih tijela država članica i EU-a.

Priče o uspjehu

OLAF istražuje niz slučajeva kršenja pravila, od pronevjere, lažnih potraživanja i propusta u postupcima javne nabave do carinskih prijevara. Iako to nije konačan popis, tim se primjerima nastoje rasvijetliti različiti aspekti istraga OLAF-a ili ključni trenuci tijekom predmetnih istraga.

Sprječavanje prijevara

Na temelju stečenoga znanja i iskustva, OLAF pomaže tijelima nadležnima za upravljanje fondovima EU-a – unutar i izvan EU-a – u razumijevanju vrsta prijevara, trendova, prijetnji i opasnosti, te u zaštiti financijskih interesa EU-a sprječavanjem svih vrsta prijevara.

Programi „Hercule“

Programima „Hercule“ financiraju se mjere koje su usmjerene na sprečavanje i borbu protiv prijevara, korupcije i drugih nezakonitih aktivnosti na štetu financijskog interesa EU-a. Mjere prihvatljive za financiranje uključuju tehničku i operativnu podršku istragama, specijalizirana osposobljavanja, istraživačke aktivnosti te se provode zahvaljujući bespovratnim sredstvima i ugovorima.