an Oifig Frith-Chalaoise Eorpach

Imscrúdaíonn OLAF calaois i gcoinne bhuiséad an Aontais Eorpaigh, éilliú agus mí iompar tromchúiseach laistigh d'institiúidí AE, agus forbraíonn sé beartais frithchalaoise don Choimisiún Eorpach.

An Oifig Eorpach Frith-Chalaoise i bhfigiúiri

Idir 2010 agus 2019, rinne OLAF an méid seo:

  • Chuir sé 2000 imscrúdú i gcrích
  • Mhol sé breis agus €7,3 billiún a aisghabháil agus a chur i mbuiséad an Aontais Eorpaigh arís
  • D'eisigh sé breis agus 2700 moladh maidir le bearta dlí, airgeadais, smachta agus riaracháin ba cheart d'údaráis inniúla na mBallstát agus don Aontas Eorpach a dhéanamh.

Scéalta rathúla

Imscrúdaíonn OLAF raon leathan drochghníomhartha. Ina measc sin tá cúigleáil, éilimh chalaoiseacha, mí-iompar le linn nósanna imeachta soláthair phoiblí agus calaois chustaim. Is liosta le háireamh na gnéithe éagsúla d'obair imscrúdaitheach OLAF agus tá samplaí anseo den obair sin agus de bhuaicphointí cásanna a bhí idir lámha againn.

Cosc calaoise

Trí tharraingt ar a cuid eolais agus taithí, cuidíonn OLAF leis na húdaráis atá freagrach as cistí an AE a bhainistiú – laistigh agus lasmuigh den AE – cineálacha, treochtaí, bagairtí agus rioscaí calaoise a thuiscint agus leasanna airgeadais an AE a chosaint trí gach cineál calaoise a chosc.

Cláir Hercule

Is é is aidhm do chláir Hercule gníomhaíochtaí a mhaoiniú atá ceaptha cosc a chur ar chalaois, ar éilliú agus ar ghníomhaíochtaí eile mídhleathacha a dhéanann díobháil do leas airgeadais an Aontais Eorpaigh. Ar na gníomhaíochtaí ar féidir maoiniú a iarraidh ina leith tá tacaíocht theicniúil agus oibríochtúil d'imscrúduithe, sainchúrsaí oiliúna, agus taighde. Cuirtear an maoiniú ar fáil trí dheontais agus conarthaí.