Euroopan petostentorjuntavirasto

OLAF tutkii EU:n talousarviota vahingoittavia petoksia, korruptiota ja vakavia väärinkäytöksiä EU:n toimielimissä sekä kehittää Euroopan komission petostentorjuntapolitiikkaa.

OLAF lukuina

Vuosina 2010–2018 OLAF

  • tutki yli 1 900 tapausta
  • suositteli yli 6,9 miljardin euron perimistä takaisin EU:n talousarvioon
  • antoi EU-maiden viranomaisille ja EU:n toimielimille yli 2 500 suositusta taloudellisista, oikeudellisista, hallinnollisista tai kurinpidollisista toimista.

Esimerkkitapauksia

OLAF tutkii monenlaisia rikkomuksia, muun muassa tullipetoksia, kavalluksia, väärinkäytöksiä ja vilppiä julkisissa hankintamenettelyissä. Luettelo ei ole tyhjentävä, vaan esimerkit kuvaavat OLAFin tutkintatoimien eri näkökohtia tai tutkittavien tapausten keskeisiä yksityiskohtia.

Petostentorjunta

OLAFilla on petostentorjunnasta tietoa ja kokemusta, jolla se auttaa EU-varoja hallinnoivia viranomaisia – sekä EU:ssa että sen ulkopuolella – tunnistamaan petostyyppejä sekä kehityssuuntia, uhkia ja riskejä. Siten EU:n taloudellista etua suojellaan kaikenlaisilta petoksilta.

Herkules-ohjelmat

Herkules-ohjelmista rahoitetaan toimia, joilla ehkäistään ja torjutaan petoksia, korruptiota ja muuta laitonta toimintaa, joka vahingoittaa EU:n taloudellisia etuja. Rahoitusta voidaan myöntää muun muassa teknisen ja operatiivisen tutkinnan tukeen, erityiskoulutukseen ja tutkimukseen. Rahoitusta myönnetään avustuksina tai sopimusten muodossa.