Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης

Η OLAF διερευνά περιπτώσεις απάτης εις βάρος του προϋπολογισμού της ΕΕ, διαφθοράς και σοβαρών παραπτωμάτων στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Χαράσσει επίσης την πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την καταπολέμηση της απάτης.

Η OLAF σε αριθμούς

Την περίοδο 2010-2019, η OLAF:

  • Διεκπεραίωσε πάνω από 2000 έρευνες
  • Συνέστησε την επιστροφή περισσότερων από 7,3 δισ. ευρώ στον προϋπολογισμό της ΕΕ
  • Εξέδωσε πάνω από 2700 συστάσεις για τη λήψη δικαστικών, δημοσιονομικών, πειθαρχικών και διοικητικών μέτρων από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών και της ΕΕ.

Επιτυχή παραδείγματα

H ΟLAF διερευνά ένα ευρύ φάσμα αξιόποινων πράξεων, από  υπεξαιρέσεις, δόλιες αξιώσεις και παραπτώματα στο πλαίσιο διαδικασιών δημόσιων συμβάσεων, έως τελωνειακές απάτες. Τα παραδείγματα αυτά, χωρίς κατά κανένα τρόπο να είναι πλήρη, είναι ενδεικτικά των διάφορων  πτυχών των ερευνών της OLAF ή των διάφορων σημαντικών στιγμών κατά τη διερεύνηση μιας υπόθεσης.

Πρόληψη της απάτης

Αξιοποιώντας τις γνώσεις και την εμπειρία που έχει συγκεντρώσει, η OLAF βοηθά τις αρχές που είναι υπεύθυνες για τη διαχείριση κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης – εντός και εκτός αυτής – να κατανοήσουν τις μορφές απάτης καθώς και τις σχετικές τάσεις, απειλές και κινδύνους, και να προστατεύσουν τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ προλαμβάνοντας την απάτη σε όλες της τις μορφές.

Τα προγράμματα Hercule

Τα προγράμματα Hercule χρηματοδοτούν δράσεις που αποσκοπούν στην πρόληψη και καταπολέμηση της απάτης, της διαφθοράς και άλλων παράνομων πρακτικών που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ. Τέτοιες δράσεις μπορεί να είναι η τεχνική και επιχειρησιακή στήριξη ερευνών, εξειδικευμένα σεμινάρια και δραστηριότητες έρευνας, οι οποίες υλοποιούνται μέσω επιχορηγήσεων και συμβάσεων.