Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig

OLAF efterforsker svindel med EU-budgettet, korruption og alvorlige forseelser inden for EU's institutioner og udvikler Europa-Kommissionens politik for bekæmpelse af svig.

OLAF i tal

Det udrettede OLAF i 2010-2017:

  • Afsluttede over 1800 undersøgelser
  • Henstillede, at der blev inddrevet over 6,6 milliarder euro til EU's budget
  • Udsendte over 2300 henstillinger om juridiske, disciplinære og administrative initiativer, der skulle tages af EU-landenes myndigheder og EU.

Succeshistorier

OLAF efterforsker en lang række uregelmæssigheder fra underslæb, uretmæssige krav og fejl i forbindelse med offentlige indkøb til toldsvindel. Eksemplerne på listen er langt fra udtømmende, men skal vise OLAF's efterforskningsarbejde fra forskellige vinkler og forskellige afgørende øjeblikke i en sags behandlingsforløb.

Bekæmpelse af svig

På baggrund af sin samlede viden og erfaringer hjælper OLAF myndigheder med ansvar for forvaltning af EU-midler – i og uden for EU – med at forstå de forskellige former for svig, tendenser, trusler og risici og med at beskytte EU's finansielle interesser ved at bekæmpe alle former for svig.

Hercule-programmerne

Hercule-programmerne finansierer aktiviteter for at forebygge og bekæmpe svig, korruption og andre ulovligheder, der berører EU's finansielle interesser. Der kan blandt andet gives støtte til teknisk og operationel efterforskning, specialuddannelse og forskning. Støtten gives i form af tilskud og kontrakter.