Европейска служба за борба с измамите

OLAF разследва измами, свързани с бюджета на ЕС, корупция и сериозни злоупотреби в европейските институции и разработва политика за борба с измамите за Европейската комисия.

OLAF в цифри

Между 2010 и 2018 г. OLAF е:

  • извършила над 1900 разследвания
  • препоръчала възстановяването на над 6,9 млрд. евро в бюджета на ЕС
  • издала над 2500 препоръки за съдебни, финансови, дисциплинарни и административни действия, които да бъдат предприети от компетентните органи в държавите членки и от ЕС.

Успехи

OLAF разследва различни нарушения като длъжностни присвоявания, измамни искания, неправомерни действия при процедури за обществени поръчки и митнически измами. Този списък не е изчерпателен, но дава примери за различните разследващи действия на OLAF и за различните етапи, през които минава дадено разследване.

Предотвратяване на измами

Използвайки събраните знания и опит OLAF помага на органите, отговорни за управлението на средствата на ЕС – в рамките на Съюза и извън него – да разберат видовете измами, тенденциите, заплахите и рисковете и да защитят финансовите интереси на ЕС чрез предотвратяване на измами от всякакъв вид.

Програми "Херкулес"

По програмите „Херкулес“ се финансират дейности, насочени към борба и предотвратяване на измами, корупция и други незаконни действия, засягащи финансовите интереси на ЕС. Сред дейностите, които могат да получат финансиране, са техническа и оперативна помощ за разследвания, специализирани обучения и научноизследователски дейности, като те се изпълняват посредством безвъзмездни помощи и обществени поръчки.