Skip to main content
European Anti-Fraud Office
Oznámenie podvodu

Všeobecné kontaktné údaje

Adresa pre návštevy a poštová adresa, mapa, telefónne čísla.

Žiadosť o informácie v oblasti boja proti podvodom

Prostredníctvom tohto formulára nám môžete posielať všeobecné otázky týkajúce sa práce, poslania alebo politík úradu OLAF.

Media enquiries

If you are a journalist and have a question for OLAF's Press Office, please use the form below.

Request OLAF speaker

Request a speaker for your seminar/conference.

Contact the webmaster

Do you have a remark or suggestion regarding this website? Please let our webmaster know by filling in this form.