Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai

Kontakti

Kontakti

Adrese apmeklētājiem, pasta adrese, karte, tālruņa numuri.

Uzdodiet vispārīgus jautājumus par biroja darbu, pamatuzdevumu un politiku. 

Sazinieties ar preses dienestu.

Organizējiet biroja apmeklējumu.

Pieaiciniet kādu biroja darbinieku par lektoru seminārā vai konferencē.

Sazinieties ar tīmekļa pārzini.