Euroopa Pettustevastane Amet

Kontaktid

Kontaktid

Külastus- ja postiaadressid, kaart, telefoninumbrid.

Esitage üldisi küsimusi OLAFi töö, ülesannete või poliitika kohta.

Võtke ühendust pressiüksusega.

Organiseerige OLAFi külastus.

OLAFi töötaja esinema kutsumine Teie seminarile/konverentsile.

Võtke ühendust veebimeistriga.