Európsky úrad pre boj proti podvodom

Žiadosť o informácie v oblasti boja proti podvodom

Žiadosť o informácie v oblasti boja proti podvodom

Prostredníctvom tohto formulára nám môžete posielať všeobecné otázky týkajúce sa práce, poslania alebo politík úradu OLAF.

Ak máte podozrenie, že došlo k podvodu, prejdite na stránku „Oznámenie podvodu“.