Europees Bureau voor fraudebestrijding

Informatieverzoek fraudebestrijding

Informatieverzoek fraudebestrijding

Gebruik dit formulier voor algemene vragen over bijvoorbeeld het werk, de bevoegdheden en het beleid van OLAF.

Wilt u aangifte doen van een concreet geval van fraude, ga dan naar de rubriek "Fraude melden".

Security Image

Kunt u niet lezen wat er staat? – Probeer een andere afbeelding