Europos kovos su sukčiavimu tarnyba

Informacijos apie kovą su sukčiavimu prašymas

Informacijos apie kovą su sukčiavimu prašymas

Naudodamiesi šia forma teikite bendro pobūdžio klausimus apie OLAF veiklą, užduotis, politiką ir t. t.

Jei norite pranešti apie sukčiavimą, atsiverskite puslapį „Pranešimas apie sukčiavimą“.