Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης

Αίτηση πληροφοριών κατά της απάτης

Αίτηση πληροφοριών κατά της απάτης

Με το δελτίο αυτό μπορείτε να υποβάλετε ερωτήσεις γενικού χαρακτήρα γύρω από το έργο της OLAF, την αποστολή της, τις πολιτικές της κ.λπ.

Αν θέλετε να υποβάλετε καταγγελία για απάτη, πηγαίνετε στη σελίδα «Καταγγελία απάτης».